Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb           ČKAIT: 1301051

IČ: 613 91 930

Tel. +420 602 727 505

E-mail: idc@seznam.cz,  cervenka.projekty@gmail.com

Datová schránka: g8qx7nr

____________________________

Fotograf:

© Copyright Jaromír Červenka